– Dette er en måte å justere og tilpasse produksjonen til markedet. Slik situasjonen er i dag, er det hensiktsmessig å justere ned produksjonen ved å vente med å sette i drift celler som er ute for vedlikehold, sier informasjonsdirektør Halvor Molland i Hydro, til Haugesunds Avis.

Han vil ikke tallfeste hvor mange celler det er snakk om, eller hvor mange tonn det utgjør i redusert produksjon på Karmøy og Husnes.

– Eventuell kraft som ikke brukes vil bli solgt i markedet, alternativt vil det redusere behovet for kjøp av spotkraft når vi er i en underskuddssituasjon, slik tilfellet er i dag, sier Molland.

Hydro i Norge bruker rundt 18 TWh strøm i året. Selskapet har sikret seg langsiktige fastprisavtaler for strøm fram til 2030. Det meste av strømmen kommer fra egen produksjon, men i år er egenproduksjonen av strøm lavere enn normalt.

– Den lave vannstanden i magasinene gjør at Hydro må kjøpe inn strøm fra spotmarkedet. Vi kjøper og selger strøm hver dag, sier informasjonsdirektøren.