Asylet vil ta lærlingansvar

Hotell- og restaurantfag peikar seg ut som eit område der Asylet gjerne vil ta på seg større ansvar for lærlingar.