Slik vil dei endra Vasstun for å få bygga på hotellet

Jostein Soldal håpar på byggestart på hotellet i januar. Først må ny reguleringsplan for Vasstun ut på offentleg ettersyn.