Hordalandsdiagonalen ser utvilsomt riksveg 13 som konkurrent

Av

Svar til Torlav Mikkelsen,