Ho har ei klar melding etter å ha jobba i flyktningleir: – Europa må ta grep!

– Opphaldet trigga engasjementet. Eg vil reise ned igjen så sant eg får høve til det.