Kva skjedde med Petersson?

Sidan 2017 har Cold case-gruppa til Kraftmuseet forsøkt å finne ut kva som skjedde då Albert Petersson forsvann i 1914. Fredag la dei fram funna sine under symposiet.