Gå til sidens hovedinnhold

Tilbake på skolebenken

Artikkelen er over 7 år gammel

Hjelpepleierne Sissel Vikøren og Anne Sanden Øye har sammen med fem andre satt seg på skolebenken for å bli bedre rustet til å jobbe med psykisk syke.

– Jeg tenket som så at dette skal jeg gjøre, sier Sissel Vikøren.

Hun jobber til vanlig ved Omstun bufellesskap i Rosendal. Arbeidsdagen hennes er veldig variert og ulike beboere krever ulik kompetanse hos de ansatte.

– Ingen dager er like og jeg føler vel kanskje at jeg ikke har nok kunnskap om psykisk helsearbeid, sier hun.

Undervisning i Odda

Derfor startet hun denne uka på en utdanning i psykisk helsearbeid, et helsefagskoletilbud i regi av Hordaland Fylkeskommune. Målet med det to-årige deltidstilbudet er blant annet å styrke kompetansen innen forebygging, behandling og rehabilitering.

Utdanningen kvalifiserer til å jobbe med mennesker med psykiske problemer og deres pårørende. Studentene tar utdanningen i tillegg til sin faste jobb og er høyst frivillig.

– Dette er noe jeg tror mange hjelpepleiere kan ha nytte av, sier Vikøren.

Hun får støtte av Anne Sanden Øye som jobber i rusomsorgen i Odda kommune.

– Det er spennende å få faglig påfyll. Vi trenger kompetanse innen psykisk helse og derfor er dette kurset veldig positivt og det er godt tilrettelagt, mener hun.

Fagskoletilbudet er godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) og faglærer Bjarte Johnsen er glad for at tilbudet nå er på plass i Odda.

– Vi tenkte som så at vi måtte komme ut til studentene istedenfor at studentene kommer til Bergen. Dette er en form for desentralisering, sier Johnsen som er lærer for de sju studentene som startet utdanningen denne uka.

Fortsatt ledige plasser

– Vi var i utgangspunktet 17 som meldte interesse, men nå står vi igjen med sju, sier læreren som gjerne kunne tenkt seg at flere meldte seg på. Og det er ennå ikke for sent å bli med Sissel og Anne på skolebenken fremover.

– I de fleste kommuner kan nok arbeidet med psykisk helsevern bedres. Du finner det på mange nivå i kommunal tjenesteyting, sier han.

Under utdanningsløpet lærer studentene blant annet samtaleteknikk, kommunikasjon, etikk og lovverk og det stilles strenge krav til faglærers kompetanse.

– Det er også bra om arbeidsgiver legger til rette for dette. Det som Odda kommune har gjort, som er positivt, er at de har tatt på seg praksisperioden til flere av studentene. Det er et løft, sier Johnsen.

Hjelpepleier Anne Sandven Øye mener det er svært positivt at kommunalt ansatte på eget initiativ styrker egen kompetanse på denne måten og tror kommunen vil oppleve at de nå kan gi et styrket tilbud.

Leder for Fagskulen i Helsefag i Hordaland fylkeskommune, Tor Johannes Hjertnes er enig.

– Bedre kompetanse, gir bedre tilbud, slår han fast.