Gjengen fikk klare signal om at deres aktivitet ikke var ønsket her, og ble bedt om å forlate området.

- De drev tigging både i Odda og Røldal, forteller politibetjent Vidar Litle-Kalsøy som og kan fortelle at øst-europeerne har vært flere steder i Norge med samme formål: tigging ved dørene.

Arbeidsmetoden er i stor grad å holde frem ferdig skrevne plakater som de viser for seg, der det opplyses om en vanskelig livssituasjon, for eksempel syke barn. Om de ikke får positiv respons på de skrevne ord, kan de bli mer pågående for å oppnå det de kom for, kan politiet fortelle.

- Dette er uønsket adferd, sier Litle-Kalsøy, som håper den klare meldingen fra lovens lange arm ble oppfattet.