I overkant av 100 personer hadde møtt opp på folkemøtet, og de 20 som skrev seg på talerlista var samstemt i at planen som nå er ute på høring er uakseptabel med tanke på utviklingen i Odda.

- Dette viser i hvert fall at folk her bryr seg om skolen, sa opplæringsdirektør i Hordaland Fylkeskommune, Svein Heggheim til HF etter møtet.

Dramatisk

Planen som trekker opp linjene for den videregående utdanningen i Hordaland de neste 20 årene, har satt sinnene i kok flere steder utenfor Bergen by, og Odda er intet unntak. Konsekvensen er en halvering i antall utdanningsprogram på Odda VGS, og nedlegging blant annet av linjene byggfag, idrettsfag og elektrofag. På teknikk og industriell produksjon, og studiespesialiserende utdanningsprogram vil tilbudet reduseres betraktelig. Et overordnet mål er å konsentrere fagtilbudet i store kompetansesentre, og redusere antall skoler.

Fra salen kom det en lang rekke engasjerte innlegg. Blant annet ble det vektlagt at reiseveien til skolen vil bli altfor lang, og at denne planen dermed tvinger de unge til å flytte på hybel til Voss, Kvinnherad, eller ut av regionen og til Bergen.

- Sterke innlegg kom også fra Boliden og TiZir, hvor Toralf Helland viste at det er stort behov for fremtidig rekruttering. Det er samfunnstrekk som samsvarer dårlig med planene om å legge ned og redusere linjer som er vesentlige nettopp for denne rekrutteringen.

Positive signaler

- Vi har kanskje sett Voss og Hardanger for mye under ett. Dette må vi se på på nytt i prosessen videre. Det har kommet frem argumenter for å tenke igjennom ting en gang til, sa Heggheim.

Etter møtet understreket Heggheim og nestleder i opplærings- og helseutvalet, Dan Femoen at den planen som nå foreligger ikke er endelig.

- Det var mange kritiske innlegg. Hva tenker dere om det?

- At det vil komme kritikk er vi klar over. Når man legger opp en plan på fylkesbasis, er det klart at forskjellige kriterier vil kollidere enkelte steder. Så får vi ta denne runden, og justere der det slår helt feil ut, sier de to.

De fremhever de næringspolitiske argumentene og viktigheten av et utdanningstilbud i forhold til lokale bedrifter og industri som det viktigste som kom frem på møtet.

- Så det som kom frem her blir tatt med i prosessen videre?

- Ja. Og det vil garantert komme endringer i planen, sier Femoen, uten å forskuttere hva disse endringene vil medføre for Odda VGS.

Sammen med saksordfører Rosalind Fosse understreket de at innspill må komme inn på formelt riktig måte innenfor høringsfristen 1. oktober.