- Vi ønsker ikke å tegne kartet i dag, men vi er nødt til å ha en utredningsfase, sa ordfører John Opdal (H) da kommunestyret skulle behandle Hardangerrådets fremdriftsplan for ny kommunestruktur.

Gard Folkvord (Ap) sier dagens grenser er meningsløse sett i lys av utviklingen på samferdsel.

- De er bare streker på et kart, i denne fasen bør alle muligheter være åpne, uttaler han.

Arbeiderpartipolitikeren reagerer på at flere av nabokommunene er negative til Odda, en kommune han sier har overskudd på arbeidsplasser.

Roald Aga Haug (Ap) ønsker et tettere bånd mellom de to kommunene i Sørfjorden.

- Odda inn i Ullensvang er mitt motto, sa Aga Haug.

Kjell Einar Nilsen (DIN) kunne fortelle at hans parti har besluttet å kjempe mot kommunesammenslåing.

- Vi ønsker ikke å dele våre kraftinntekter med noen, sa han.

- Jeg tror ikke resten av kommunestyret stiller seg bak isolasjonslinja til Demokratene i Norge, var kommentaren fra Roald Aga Haug.

Samtlige bortsett fra DIN sine to representanter, støttet innstillingsforslaget fra Hardangerrådet, der grensejustering skal være en del av utgreiingsprosjektet.