Onsdag og torsdag er det møte i Fylkesutvalget i Hordaland. Det finner sted i Odda.

Utvalget skal gi sin innstilling til Fylkestinget som skal behandle saken om skolebruksplan i mars.

I planen foreslås det blant annet at idrettslinjen i Odda blir lagt ned og at det ikke blir to klasser for Teknikk og industriell produksjon (TIP).

Forventer vekst

– Situasjonen i Odda er langt mer positiv enn det fylkespolitikerne har fått inntrykk av de siste årene. Behovet til Odda er underkommunsiert, sier Roald Aga Haug (Ap) og mener at kunnskapen om næringslivet i Hardanger må økes. Han viser til at bedrifter som Tizir forventer en solid vekst fremover.

I tillegg bygges det i disse dager opp en næringsklynge på Holmen rettet mot Subsea-markedet.

– Odda er rett plass å satse på TIP, mener Haug. Toralv Mikkelsen representerer partiet i fylket og sitter også i opplæringsutvalget som behandlet saken tidligere i uken. Kun Sp ga støtte til Aps forslag om beholde idrettslinjen og ha to klasser på TIP.

– Næringslivet har så til de grader rekrutteringsvansker, begrunner Mikkelsen og forstår lite av de borgerliges argumenter om at rekrutteringsgrunnlaget er for lite.

– Vi mener det ikke er det og at vi kan rekruttere fra et videre område enn bare Odda, sier han.

Nå ber de innbyggerne og de lokale partiene om å samle seg rundt Aps argumenter.

– Klarer det ikke alene

– Ap og Sp er i mindretall i fylket. Nå må vi kaste oss rundt og bruke tid på fylkespolitikerne våre og det må resten av det politiske miljøet være med på. Vi kan ikke klare dette alene, sier Roald Aga Haug. Emil Tomasgard, leder for AUF i Odda, er enig.

Han går selv på videregående skole og forteller at de unge ikke forstår prioriteringen i skolebruksplanen for Odda, stedet som ofte omtales som et regionsenter.

– Elevene på skolen reagerer på at det bare skal være én klasse for TIP når det er behov for to. Det er en populær linje, mener Tomasgard.