Høringsfristen for skolebruksplanen for Hordaland Fylkeskommune frem til 2025 er nå ute.

Planen innebærer dramatiske forandringer for Odda VGS, som vil få halvert antall utdanningsprogram.

210 høringsuttalelser

Linjene byggfag, idrettsfag og elektrofag skal etter planen legges ned, mens Teknikk og Industriell Produksjon (TIP), og studiespesialiserende utdanningsprogram vil få tilbudet betraktelig redusert.

Et overordnet mål med planen er å konsentrere fagtilbudet i fylket i store kompetansesentre. 210 høringsuttalelser kom inn. Fra Odda er lang reisevei for elevene og behov for rekruttering til arbeidslivet gjengangere i uttalelsene.

– Stor trussel

Boliden og TiZir har sendt inn en felles uttalelse.

«Det vi har fått presentert i utkast til Skolebruksplan, er en stor trussel ikke bare for våre to bedrifter, men hele lokalsamfunnet og indre del av fylket. Det er et paradoks at våre utenlandske eiere er villig til å investere milliardbeløp i Odda på grunn av kompetansen og viljen til å for-bedre og utvikle organisasjonen, mens myndighetene i sitt planutkast, kan svekke vår konkurransesituasjon», kan man blant annet lese.

Tvinges ut

Bedriftene reagerer også på at det i sysselsettingsprognosene til Fylkeskommunen antas at antall ansatte i metallindustrien vil bli redusert med 15 %, mens deres egne prognoser, viser en økning på 15 %, og mener skolebruksplanen forsterker problemene med å rekruttere fagarbeidere til Boliden og TiZir. Odda VGS mener skolebruksplanen som den foreligger kan fungere i mer sentrale strøk, men at man i Odda vil oppleve at elever tvinges ut for å bo på hybel grunnet lang reisetid til omliggende skoler.

– Svært drastisk

SMB i Odda, som representerer 62 bedrifter, peker også blant annet på rekrutteringsutfordringer. De siterer skolebruksplanen, som understreker behovet for gode forhold for utdanning i distriktene, og ber om at endringer blir gjort i planen, slik at regionssenteret Odda kan tilby et attraktivt studietilbud.

Ullensvang herad opplever forslaget «svært drastisk», og frykter at flere elever vil søke seg bort fra Odda.

Elevrådet sterkt kritisk

Odda herreds Arbeiderparti mener at modellen for finansiering av tilbudene ved skolen i dag er en stykkprisfinansiering som er «direkte distriktsfiendtlig», og etterspør et system som «ikke utraderer videregående skoler i distriktene».

Elevrådet ved Odda VGS stiller seg også sterkt kritisk til skolebruksplanen, da de mener den tvinger ungdom til å flytte på hybel, med alle pro-blemer og utfordringer det medfører.

Neste steg er at planen blir gjennomgått og tatt opp til behandling i de politiske organene i fylkeskommunen.

I desember i år, skal en endelig plan vedtas i fylkestinget.

Les alle høringsuttalelsene her