Sammen med forfatter og kultursosiolog Lars Ove Seljestad er hun en av de 23 personlighetene som har underskrevet oppropet om at Holme må gå av som Riksantikvar.

– Han lytter ikke til de klare råd han har fått av tyske eksperter som sterkt fraråder riving av kalkovnene fordi det ville sette hele UNESCO-søknaden i fare, sier Anne Gravdal.

– Mener du at UNESCO-status nå er tapt for Odda?

– Jeg tror vi fortsatt har stor velvilje. Men når deler av produksjonslinjen nå er fjernet så setter det hele UNESCO-søknaden i fare. Det er ingen tvil om det, sier Anne Gravdal.

Hun sier at UNESCO-statusen har betydd enormt mye for Ruhr-området. Gravdal har vært «kjentmann» for delegasjoner fra Odda som har vært på befaring i Ruhr.

Gravdal tror at UNESCO-løpet nå er kjørt for Odda på grunn av at sentrale element i produksjonslinjen nå er fjernet. – Uten kalkovner, ingen karbid, sier hun.

– Selv Zollverein måtte kjempe for sitt kanditatur. De fikk avslag flere ganger, men gav seg ikke, sier Anne Gravdal.

– Men jeg håper at løpet ikke er kjørt og at Norges posisjon som en rik nasjon i Europa vil hjelpe oss. Men skal Odda klare det må alle engler hjelpe oss, sier Anne Gravdal til HF. Oppropet «NY RIKSANTIKVAR MÅ UTNEVNES NÅ» ble til etter initiativ fra Henning Bergersen, Gol og Ragnar Kristensen, Larvik i kjølvannet av avfredningen av Furuheim på Gol. «Gjennom avfredningens begrunnelse skjøv riksantikvar Holme ansvaret for bruk av Kulturminneloven ned til lokalt nivå.

Det er en ny og alarmerende linje i statens vernepraksiserer på den langvarige krisen som har preget norsk kulturminnevern.

De siste årene har uroen steget samtidig som landets ansvarlige myndighet på området, Riksantikvaren, er preget av større og større handlingslammelse og ansvarsfraskrivelse, heter det i oppropet. Blant de som har underskrevet oppropet er altså to oddinger.

Ved presseavdelingen hos Riksantikvaren får HF opplyst at Holme ikke vil kommentere kritikken.