Gå til sidens hovedinnhold

Hesthamar er rett

Artikkelen er over 12 år gammel

Statens kartverk Bergen gjorde i november vedtak om skrivemåten av eitt gardsnamn og fire bruksnamn i Ullensvang.

Hesthamar er rett skrivemåte, ikkje Hesthammar.

Det var «dei som bur på Hesthamar» som ynskte at det var teken opp namnesak. Begge måter å skriva gardsnamnet på, er nytta som offisielle former.

Grunneigarane sjølv og heradet ynskjer å nytta Hesthamar, noko som er i tråd med Stadnamntenesta si tilråding.