Bare i desember hadde Helse Fonna en overskridelse på 41 millioner kroner.

Utsatt styrevalg

Det var i går valg på nye styrer i Helse Vest. Men valg av nytt styre i Helse Fonna ble utsatt som følge av at Magnus Skåden har trukket seg som styreleder. -Beskjeden fra Skåden kom helt overraskende på styret, sier styremedlem Toralv Mikkelsen til HF på nett.

Ifølge Mikkelsen har Skåden overfor ham oppgitt hard arbeidsbelastning som årsak til at han har trukket seg.

Utsatt

Fordi Skåden har trukket seg er også det planlagte styremøtet på Stord førstkommende fredag utsatt. På dette styremøtet skulle adm. direktør ha lagt fram tiltak for å redusere underskuddet ved Helse Fonna.