Gå til sidens hovedinnhold

Har hendene fulle etter storflommen

Artikkelen er over 6 år gammel

Lokale entreprenørselskap har hendene fulle etter flommen i Odda. Det neste året skal en rekke store jobber ut på anbud.

Den første tiden etter at elva Opo gikk over sine bredder og gjorde enorme skader på privathus, næringsbygg og kommunens infrastruktur ble det inngått hastekontrakter med flere lokale entreprenører.

Kommunen vil ikke uttale seg konkret om prisen på oppdragene men nøyer seg med å si at de føler selskapene har tatt ansvar, også økonomisk, selv om oppdragene ikke har vært gjennom anbud.

Brukte hasteparagrafen

Ingen av entreprenørselskapene HF har vært i kontakt med ønsker å uttale seg konkret om pris, men at det er gode tider for bransjen hersker det liten tvil om.

– Vi har til nå ikke hentet inn anbud og gått rett til entreprenørene, bekrefter teknisk sjef i Odda kommune, Jostein Eitrheim og henviser til kommunelovens hasteparagraf.

Etter flommen natt til 29. oktober ble situasjonen vurdert som så alvorlig at det var akutt fare for liv og helse.

– Da har vi lov å bruke hasteparagrafen, men det er klart. Det er ikke aktuelt i en normalsituasjon, sier Eitrheim.

Har arbeid i lang tid

En rekke avtaler ble, sammen med Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE), inngått med utgangspunkt i hasteparagrafen og en rekke sikringsarbeid ved Odda Rutebuss, i Opovegen, ved Hjøllobrua og ved sjukehuset er i gang. I tillegg er pågår det flere vann – og avløpstiltak frem til jul.

Selv om tiden med hastetiltak uten anbud er over, vil det pågå arbeid som ikke har vært ute på anbud en stund til. I Både i 2014 og 2015 vil flere store jobber som kommunen skal gjennomføre, bli lyst ut på anbud. Kommunes skader er foreløpig stipulert til minst 120 millioner kroner.

– Det betyr gode tider for en del lokale entreprenører?

– Det er klart at dette sysselsetter personell og utstyr i en lang periode fremover. Det er ikke til å stikke under en stol at for entreprenørbransjen fører flommen med seg en god del arbeid, sier Eitrheim.

20-25 mann i sving

Om det er de lokale bedriftene som får tilslag på jobbene til kommunen fremover er langt i fra sikkert.

– Når det er store jobber er det også interesse andre steder. Man må regne med større konkurranse i årene fremover, sier Eitrheim som har ansvar for en egen prosjektgruppe som er satt ned etter flommen for å håndtere de store utfordringene kommunen står overfor i 2014 og 2015.

Enn så lenge er det de lokale entreprenørene som utfører det meste av arbeidet. Høyer Odda er av dem som har hatt mange personer i sving.

– Vi holder i snakkende stund på i Opovegen med å etablere VA-anlegg fra toppen av Opo og ned til sjukehuset. Det er mye grov og stor stein og svære rør, sa daglig leder Arve Kvåle til HF før helgen.

Han forteller at bedriften på det meste hadde 15-20 mann ute i akuttfasen. Sammen med selskap som Brødrene Kråkevik, Røynstrand og Opedal utgjør de en arbeidsstyrke på mellom 20- 25 knyttet til flommen.

– Hvordan ser dere på situasjonen videre?

– Vi vil ha mulighet for å sette inn kapasitet og delta i arbeidene som utføres i mer planlagt form, sier Kvåle.