- Det kanskje ikke helt vanlig at en lokalavis overrekker en gave til en kommune, men i Hardanger Folkeblad syntes vi at 100 år er en såpass akseptabel alder at en presang må til, sier ansvarlig redaktør i Hardanger Folkeblad, Trygve D. Syse.

Han legger ikke skjul på at det var hans egen idè å gi gaven, et informasjonsskilt ved den monumentale steinblokka ved Sandvinsvatnet.

Steinen er Norges største, og Hardanger Folkeblad har skrevet en lang rekke reportasjer om attraksjonen Skipheller og hvordan den havnet der den ligger i dag.

Den senere tid har steinen blitt forsøkt tilgjengeliggjort ved å fjerne trær og busker ved Odda Camping, men uten informasjon til innbyggerne og turister er Norges største stein en godt bevart hemmelighet. Inntil nå.

- Seint på året i fjor tok jeg opp gave til Odda kommune i anledning jubileet i styret i avisa, og fikk positiv respons. Dette skulle ikke være en tinnpokal eller et trefat, men en gave som skulle være godt synlig og ha en hensikt. Det har også vært viktig at dette ikke skulle være et billig-prosjekt. Resultatet kan dere vurdere selv, sa Syse under avdukingen av skiltet lørdag morgen.

Prosjekt er også heloddisk.

Ivar Opedal og Odda Trykkeri har lager selve skiltet, men det er Ivar Opedal som tok på seg totalenterprisen. Han sørget for rammeverket som er utført av Bilfinger og han har sørget for å få på plass skiltet med god hjelp fra Eirik Lia i teknisk etat i Odda kommune.

Layout er utført av Monica Hansen – utflytta odding med eget foretak, kalt Mokka Design i Bergen. Det er også hun som har sørget for at teksten ble oversatt til engelsk.

Ordfører John Opdal tok imot gaven på vegne av kommune og benyttet anledningen til å takke lokalavisen for gaven. Han sørget også for litt supplerende informasjon om den store steinen:

- Den er beregnet til å være 25 000 kubikkkmeter og veier om lag 65 000 tonn eller ca 13 000 afrikanske elefanter med en snittvekt på fem tonn, sa Opdal til latter og applaus fra de mange fremmøtte.

HF anbefaler alle oddinger om å sjekke ut Oddas nye attraksjon som ligger like ved Odda Camping på sørsiden av Hovden.