Fersk rapport: Ny bru vil koste nærmere 20 millioner

UBRUKELIG. Brua over til Hjøllo er vanligvis mye brukt. Nå er den ødelagt og det vil koste rundt 20 millioner å bygge ny i følge en ny rapport.

UBRUKELIG. Brua over til Hjøllo er vanligvis mye brukt. Nå er den ødelagt og det vil koste rundt 20 millioner å bygge ny i følge en ny rapport. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Dette kostet flommen Odda kommune.

DEL

Onsdag morgen 29. oktober kom den dramatiske meldingen om at brua over Opo til Hjøllo hadde kollapset. I timene før hadde flere hus blitt tatt av elva Opo og knust til pinneved på vei nedover elveløpet noe som førte til at den hardt prøvede brua over til Hjøllo måtte gi etter.

I en rykende fersk rapport fra Norconsult som HF har fått tilgang til kommer det frem helt nye opplysninger om hvor mye flommen faktisk kan komme til å koste kommunen.

Tallene i rapporten har kommunen brukt som bakgrunn for å stipulere egne tall. Uten moms er summen beregnet til bli rundt 120 millioner kroner.

I rapporten kommer det også frem at forfallet ved brua over Hjøllo nå er kommet så langt at det bør vurderes å bygge nytt. Prisen kan ifølge rapporten bli 18,2 millioner kroner.

Store summer

I dag reiser Oddas ordfører John Opdal (H) til Oslo sammen med en rekke andre ordførere fra flomrammede kommuner for å møte statsminister Erna Solberg (H).

Med seg i sekken på flyet har han en liste over kommunens stipulerte utgifter etter den fatale natt til 29. oktober hvor flere familier ble husløse, næringsdrivende måtte stenge og bruer kollapset etter at elva Opo gikk over sine bredder.

Utgiftene er stipulert på bakgrunn av en rapport fra Norconsult og viser at det vil bli svært dyrt å rette opp i alle skadene.

Her er hovedpunktene:

  • Vann og avløp (46,7 millioner)
  • Ny bru Hjøllo (18,2 millioner)
  • Hjøllovegen lang elva (16,4 millioner)
  • Opovegen (2,9 millioner)
  • Elektrisk anlegg (13 millioner)
  • Miljøverdier som fiskelandskap og bymiljø (15 millioner)
  • Strakstiltak natt til 29. november (1 million)
  • Diverse uforutsette tiltak (3 millioner)

– Må få dekket det meste

Summen på drøyt 116 millioner kroner er uten moms, slik at totalregningen vil bli langt dyrere. I tillegg til kommunens utgifter kommer alt som blir dekket av private forsikringsselskap, naturskadefondet og arbeidet som Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE) skal utføre. NVE har tidligere kostandsberegnet skadene i Odda til 70 millioner.

– Hovedbudskapet i møtet med statsminsteren blir å få dekke de kostandene som flommen har påført oss. Det er såpass store summer at vi ikke greier å håndtere denne på egen hånd. Vi må få dekket mesteparten av beløpet. Vi er forberedt på en egenandel men den må være liten, slår John Opdal fast ovenfor HF dagen før møtet med Erna Solberg. Han understreker at beregningen er stipulert og at kommunen må regne med endringer.

– Hvor lang tid vil det ta å bygge opp Odda igjen?

– Det er vanskelig å si, men det haster med å få vann – og avløp på plass og ny bru ved Hjøllo, svarer Opdal.

Arbeid går ut på anbud

Selv om møtet med statsministeren er ventet å få avklart en rekke ting rundt kommuneøkonomien går selve søknadsprosessen om skjønnsmidler via Fylkesmannen og deretter til kommunaldepartementet.

Odda kommune har en søknadsfrist til 5. desember. Etter det HF forstår vil pengene, dersom de kommer på bordet, kunne brukes i 2014-budsjettet.

Teknisk sjef i Odda kommune, Jostein Eitrheim har ansvar for prosjektgruppa som er satt ned for å håndtere situasjonen videre. Han forteller at situasjonen nå er i ferd med å normalisere seg i den forstand at nye kontrakter som inngås ikke vil være hasteoppdrag. Det betyr at det er duket for en rekke anbudsrunder i løpet av det nærmeste året. Fortsatt pågår det hastetiltak under kontrakt.

Arbeidene utføres i regi av NVE og er ventet å pågå frem til jul.

Artikkeltags