Gå til sidens hovedinnhold

Elevene føler de ikke blir hørt

Artikkelen er over 6 år gammel

Flere elever på Odda vidaregåande skule klager over dårlig kommunikasjon med ledelsen, noe de mener går utover læringsmiljøet. – Trist og leit at elevene føler det slik, sier Øyvind Bjørkevoll.

– Vi blir hverken hørt eller respektert, sier Robert Tokheim som går i 3. klasse på studiespesialiserende.

Elevenes misnøye kom først til uttrykk gjennom et leserinnlegg i Hardanger Folkeblad 2. juli i år.

– Da dreide det seg mer om enkeltsaker og spesifikke klasser, men i ettertid har det vist seg å være frustrasjon på alle trinn over tid, sier Tokheim til HF.

Han forteller at det hele toppet seg under et møte med ledelsen mandag ettermiddag.

– Meg og russepresidenten kom med forslag til hvordan vi kan løse en sak der elevene og ledelsen er uenige, bare for å oppleve at vi ble avfeid nærmest før vi entret møterommet, forklarer Tokheim.

Innlegg på Facebook

Han reagerte med å publisere et krast innlegg på Facebook der han beskriver hvordan elevene opplever forholdene på skolen. Innlegget har skapt stor debatt, men Tokheim sier han i ettertid har fått mye støtte fra sine medelever.

– Innlegget på Facebook var satt litt på spissen. Jeg ønsket bare å skape en debatt rundt situasjonen på skolen vår, det var aldri meningen å sette noen i et dårlig lys, forklarer han.

Mangler selvkritikk

Tokheim, russepresident Marius Øvsthus og elevrådsmedlemmer Inga Jaastad Øygard og Ida Marie Sandvin sier elevene ønsker å bli hørt av skolens ledelsen.

– Enkelte klasser kan ha dårlig kommunikasjon med sin lærer. Men hvis vi tar dette opp med ledelsen så skjer det ingenting, ikke engang en tilbakemelding, uttaler Øygard.

Ungdommene føler også at skoleadministrasjonen ikke tar selvkritikk.

– Det er alltid vi elever som må reflektere over hva vi kan bli bedre på, men vi skulle gjerne sett at vi snudde bordet og lot ledelsen evaluere og reflektere på om de har handlet rett i ulike situasjoner, sier Sandvin.

– Skolen går på autopilot

De sier frustrasjonen over å ikke bli tatt på alvor har gått utover læringsmiljøet, og stadig flere umotiverte elever.

– Læreren er den største motivatoren til elevene. Derfor er det viktig at lærerne kommer toppmotiverte, med ønske om å gjøre en forskjell for hver enkelt elev. Denne gnisten må komme fra en ledelse som viser arbeidslyst og arbeidsglede til sin lærerstab, som igjen skal føre denne gnisten over på elevene, forteller de fire ungdommene.

Elevene sier hele organisasjonen på skolen mangler ambisjoner. De ønsker seg en skole som har mål om å kjempe i toppen.

- Trist for alle

– Jeg synes det er trist og leit at elevene føler de ikke blir hørt, sier Øyvind Bjørkevoll, rektor på Odda vidaregåande skule.

Han sier ledelsen på skolen tenker konsekvent på å bedre elevenes læringsmiljø.

– Det er vår hovedoppgave. Vi vet alle at elevene lærer best når de trives, sier rektoren.

Han synes derfor det er leit når elever føler frustrasjon over å ikke bli tatt på alvor.

Møtes på jevnlig basis

Bjørkevoll opplyser at de har gjennomført en rekke tiltak det siste året for å imøtekomme elevenes krav og ønsker. Under fjorårets skoleår ble det innført Skolevandring, der ledelsen prøver å besøke klasserommene for å være mer tilstede der undervisningen foregår.

– Det gir oss en mulighet til å motta gode ideer fra elevene som vi kan ta med videre, sier han.

I høst har det blitt opprettet Firkantmøter, der to tillitsvalgte fra hver klasse på jevnlig basis er i møte med kontaktlærer, elevinspektør/rådgiver og en representant fra ledelsen.

– Poenget med slike møter er at elevene får formidlet hvordan lærings- og klassemiljøet er, forteller Bjørkevoll.

Han opplyser at de hele tiden prøver å finne frem til konkrete tiltak som kan bedre samarbeidet mellom elever, lærere og ledelse. Blant annet trekkes elever inn i utviklingsprosjekter ved skolen.

– Vi ønsker en mer kollektiv skole, sier Bjørkevoll.

– Må jobbe enda hardere

Han sier det å være rektor innebærer at man noen ganger må ta upopulære avgjørelser.

– Dette vil kunne skje igjen. Jeg håper kommunikasjonen da vil være slik at alle parter forstår ledelsens avgjørelser, og takler dette på en god måte, uttaler rektoren.

– Hvilken kommentar har du til at elevene mener ledelsen ikke tar nok selvkritikk?

– Det er noe vi får ta til etterretning. Vi må bare jobbe enda hardere for å oppnå bedre dialog, svarer Bjørkevoll.

Han sier den oppståtte situasjonen er en kjedelig sak for hele skolen og dens rykte, men peker samtidig på at mange elever gir uttrykk for stolthet over skolen de går på, og klassen de tilhører.

– Vi må ikke glemme at Odda vidaregåande skule scorer høyt på elevundersøkelser når det kommer til trivsel og mobbetiltak, sier han, og legger til at oppfølgingsmøter med vårens misfornøyde klasser viser en positiv utvikling.

Kommentarer til denne saken