Her må kommunens planlegger svare på kritikken: - Vi har lang historie med å bygge tett

Arbeidet med det smått tørre konseptet «Samfunnsdelen av Kommuneplanen» har satt sinnene i kok i flere bygder i Indre Hardanger. Onsdag måtte kommunen hasteinnkalle til folkemøte.