Her kjem det sju nye omsorgsleilegheiter: Når dei står klare vil driftsbudsjettet til kommunen gå ned

Sju tilrettelagde bustadar er no på veg mot realisering i Kinsarvik. Men prosjektet vert ikkje heilt slik arkitekten hadde teikna det.