Her kan man parkere tilhengere så lenge man ønsker, under én forutsetning

Eiere av bilhengere eller campingvogn kan parkere på parkeringsplasser uten tidsbegrensing så lenge de ønsker, men under én forutsetning.