Her kan dei truleg snart selje alkohol utan at tilsette er til stades

Herand landhandleri deltek i eit pilotprosjekt som går ut på å gi kundar tilgang til butikken, utan at tilsette er fysisk til stades. Dersom formannskapet er einige med rådmannen, blir òg alkohol ein del av tilbodet.