Her er oppmøtetidene for dei 11 skulane i Ullensvang og Eidfjord

Måndag 17. august er det skulestart for alle elevar i grunnskulen og på vidaregåande.