Her blir det snart mulig å døgnparkere

Snart blir det 40–45 nye parkeringsplasser på Smelteverkstomta.