Tiltakene for å få ned smitten har hatt så god effekt at det nå er på tide å gjøre justeringer, mener Helsedirektoratet. Regjeringens svar kommer senere mandag.

Pilene peker i riktig retning. De strenge tiltakene som ble innført før jul og videreført inn i det nye året, har hatt god effekt – ikke bare lokalt i enkeltkommuner, men i hele landet. Derfor har Helsedirektoratet anbefalt «noen justeringer» i smitteverntiltakene, bekreftet assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad da han ble intervjuet på NRKs Nyhetsmorgen mandag.

– Tiltakene var ment å være ekstra kraftige noen uker inn i det nye året. Så er det nå behov for noen justeringer. Det er fordi vi nå har mye bedre oversikt. Det var veldig uoversiktlig, men nå avtegner det seg et mye tydeligere bilde, sier Nakstad.

Fram til lørdag i forrige uke registrerte Folkehelseinstituttet 2.357 smittetilfeller mot 3.476 på samme tid siste uke, med andre ord 1.119 færre tilfeller. Både Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger opplever nå en dalende smittetrend, viser utregninger NTB har foretatt.

– Det ser positivt ut så langt, sa avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB søndag.

Trolig klart i dag

Om de nåværende tiltakene og anbefalingene skal forlenges, blir kjent mandag når statsminister Erna Solberg (H) redegjør i Stortinget om regjeringens håndtering av koronapandemien. Hun holder senere mandag ettermiddag pressekonferanse, hvor det trolig blir klart om det blir gitt lettelser og endringer i restriksjonene.

De pågående, svært inngripende smitteverntiltakene – kraftige innskrenkninger i folks muligheter til sosial aktivitet, nasjonalt skjenkeforbud og rødt nivå på alle landets ungdoms- og videregående skoler – skal revurderes. I mange kommuner med lav smitte, er motstanden stor.

Flere folkerike kommuner som i lang tid har slitt med å få ned smittetrykket, opplever at utviklingen går riktig vei.

Fortsatt strenge tiltak

At tallene i hele landet er synkende, rettferdiggjør at det ble innført så strenge, nasjonale tiltak, mener Nakstad, som antyder at vi fortsatt trolig kommer til å måtte leve med relativt strenge restriksjoner en god stund til.

– Vi kan ta utviklingen som en god motivasjon. Det vi har gjort nå, og det folk har gjort i jula, med å begrense sosial aktivitet, at vi ikke kan være så mange sammen i forsamlinger og tiltakene mot importsmitte, ser ut til å ha hatt god effekt. Det gir oss motivasjon til å så på litt lenger, så vi klarer å ta smitten ordentlig ned, sier han.

Helsedirektør Bjørn Guldvog heller kaldt vann i blodet på dem som ønsker god drikke i glasset når de besøker sitt foretrukne skjenkested.

– Det er veldig gledelig at vi har en nedgang i smittetallene. Det er fortsatt usikkert hvor stabil den er, og situasjonen er fortsatt såpass alvorlig at det er ønskelig å opprettholde nasjonale tiltak på enkelte områder, som skjenkestopp. Ut fra et smittevernståsted er nok servering av alkohol av stor betydning for en eventuell smitteutbredelse, sa han søndag til NTB.

(©NTB)