Odda har fleire lårshalsbrot enn snittet - det vil dei gjera noko med

Fall kan føra til skader som blir dyre både for individet og samfunnet. Derfor startar fysioterapitenesta i Odda opp med eit nytt tilbod.