Her får han oppleva sansehagen: – Blei minna på ting frå tidlegare i livet

Då «Sense garden» vart offisielt opna onsdag, fekk ordførar Roald Aga Haug oppleva noko av det same som brukarane med demens: – Eg trur det kan brukast av fleire, seier han.