Pårørande reagerer på at pasient er plassert på Utne og ikkje i Odda - slik blir det i den nye kommunen

Britt Låte Romsloe og Harald Johan Romsloe er pårørande til ei eldre kvinne frå Odda, som då ho trong sjukeheimsplass enda opp på Utneheimen.