10.894 mennesker døde av kreft i 2017, og for aller første gang var det flere som døde av kreft enn av hjerte- og karsykdommer i Norge.

Det viser tall fra Folkehelseinstituttet, som hvert år oppdaterer dødsårsaksstatistikken på grunnlag av dødsmeldinger fra leger.

Tallregisteret går tilbake til 1951, og dette er altså første gang man ser at kreft tar flere liv enn hjerte- og karsykdommer. Totalt 10.370 mennesker døde av hjerte- og karsykdommer i 2017, altså 524 færre enn antall som døde av kreft.

- Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer begynte å falle i 1970-årene. De siste tiårene har vi sett et dramatisk fall, og vi har derfor lenge forventet at kurven skulle flate ut. I 2017 ser vi likevel at nedgangen fortsetter, sier overlege Marianne Sørlie Strøm ved avdeling for helseregisterforskning og -utvikling ved Folkehelseinstituttet.

Færre dør av hjerte- og karsykdommer

Antall mennesker som dør av kreft har også gått ned de siste 20 årene, men ikke like mye som for hjerte- og karsykdommer, understreker FHI.

Strøm mener det er to hovedfaktorer som gjør at dødeligheten for hjerte- og karsykdommer har gått såpass mye ned: Endring i levevaner, eksempelvis er det langt færre som røyker, og et bedre behandlingstilbud. I tillegg kan det skyldes endringer i hvordan legene fyller ut dødsmeldingen, basert på endring i oppmerksomhet rundt ulike sykdommer.

På tredjeplass av dødsårsaker i Norge finner vi lungesykdommer, etterfulgt av demens og såkalte voldsomme dødsfall (i hovedsak ulykker, selvmord og drap).

Røykevaner

Men hvilken av krefttypene tar flest liv? Det har Folkehelseinstiuttet også lagd en oversikt over, og øverst på lista ligger lungekreft.

2.138 kvinner og menn døde av lungekreft i 2017, altså nesten 20 prosent av det totale antallet kreftdødsfall.

Røyking er den viktigste risikofaktoren for utvikling av lungekreft, akkurat som for lungesykdommen Kols. Lungesykdommer ligger som nevnt på tredjeplass over dødsårsaker i Norge, etter kreft og hjerte- og karsykdommer.

Selv om det er relativt få nordmenn som røyker i dag, var det bare for ti år siden langt flere dagligrøykere i Norge. Resultatet av det, ser vi nå.

- Fordi det tar lang tid før sykdommen utvikler seg, vil ikke endringer i røykevaner gjenspeiles i dødsratene for lungekreft før etter lang tid, sier overlege Strøm ved Folkehelseinstituttet.

Kvinner og menn

For menn er prostatakreft den neste hyppigste dødsårsaken blant kreftykdommene, etterfulgt av tykktarmkreft.

Tykktarmkreft tar andreplassen blant kvinnene, mens brystkreft kommer på tredjeplass. Når det gjelder brystkreft, peker pilene heldigvis i riktig retning. De siste 20 årene har vi sett en reduksjon i antall kvinner som dør av brystkreft.