Turid og Annelise trener for å førebygga fall - slik skal dei snu statistikken

Denne hausten starta Odda kommune opp eit nytt tilbod til eldre som er utsett for fall og fallskadar. Dei kjenner sjølv at treninga har vore bra for kroppen.