Tirsdag var 168 pasienter med korona innlagt i Helse vest. Fire av dem på intensiven, noe som utgjør 15,4 prosent av alle intensivpasientene i helseregionen.

Antallet koronapasienter tirsdag var ni flere enn dagen før, mens det var to færre med påvist covid-19 på intensivavdelingene.

Koronapasientene i helseregionen utgjør 9,3 prosent av alle innlagte, og intensivpasientene med korona utgjør 15,4 prosent av dem på intensiv.

Blant intensivpasientene med korona får to respiratorbehandling, som er to færre enn dagen før.

Tirsdag var det totalt 638 pasienter med koronavirus innlagt på norske sykehus. Det var fire flere enn dagen før.

Helse vest sørger for spesialisthelsetjenester for 1,1 millioner innbyggere på Vestlandet og eier sykehusforetakene Helse Førde, Helse Fonna, Helse Bergen og Helse Stavanger i fylkene Vestland og Rogaland.