Mandag var 158 pasienter med korona innlagt i Helse vest. Sju av dem på intensiven, noe som utgjør 26,9 prosent av alle intensivpasientene i helseregionen.

Antallet koronapasienter mandag var tolv flere enn dagen før, mens det var én mindre med påvist covid-19 på intensivavdelingene.

Koronapasientene i helseregionen utgjør 7,9 prosent av alle innlagte, og intensivpasientene med korona utgjør 26,9 prosent av de på intensiv.

Blant intensivpasientene med korona får fem respiratorbehandling, som er én mer enn fredag.

Mandag var det totalt 616 pasienter med koronavirus innlagt på norske sykehus. Det var fem flere enn fredag.

Helse vest sørger for spesialisthelsetjenester for 1,1 millioner innbygger på Vestlandet og eier sykehusforetakene Helse Førde, Helse Fonna, Helse Bergen og Helse Stavanger i fylkene Vestland og Rogaland.

På det meste gjennom pandemien har det vært innlagt totalt 168 pasienter med koronavirus i helseregionen. Det var 08. mars 2022. Koronapasientene utgjorde da 9,3 prosent av alle pasientene i regionens sykehus.