Tirsdag var 120 koronapasienter innlagt i Helse vest. Tolv av dem lå på intensiven, noe som utgjør 41,4 prosent av alle intensivpasientene i helseregionen.

Antallet koronapasienter tirsdag var fem flere enn dagen før, mens det var like mange som før med påvist covid-19 på intensivavdelingene.

Koronapasientene i helseregionen utgjør 6,6 prosent av alle innlagte, og intensivpasientene med korona utgjør 41,4 prosent av dem på intensiv.

Blant intensivpasientene med korona får fire respiratorbehandling, noe som er én mindre enn dagen før.

Tirsdag var det totalt 467 pasienter med koronavirus innlagt på norske sykehus. Det var 13 færre enn dagen før.

Helse vest sørger for spesialisthelsetjenester for 1,1 millioner innbyggere på Vestlandet og eier sykehusforetakene Helse Førde, Helse Fonna, Helse Bergen og Helse Stavanger i fylkene Vestland og Rogaland.

På det meste gjennom pandemien har det vært innlagt totalt 168 pasienter med koronavirus i helseregionen. Det var 8. mars 2022. Koronapasientene utgjorde da 9,3 prosent av alle pasientene i regionens sykehus.