– Vi må gå gjennom rutinene våre

Haldis Økland Lier, fagdirektør i Helse Fonna, ønsker å beklage til Vivian Økland.