Helse Fonna startar vaksinering av tilsette neste veke

Helseføretaket får nok dosar til å vaksinere 564 tilsette i veke 2 og 3.