Helse Fonna bryter loven

På Haugesund sjukehus legges pasienter heller på gangen enn på andre avdelinger.