Røldal legekontoret held stengt i veke 29, 30, 31 og 32 grunna ferieavvikling. Det melder Ullensvang Kommune på sine heimesider.

Det vil sei at ifrå måndag 18. juli – fredag 11. august lyt ein nytte seg av dei andre legekontora i distriktet som held opent.

Utne legekontor held også stengt i nesten éin månad i sommar.

Før dette held kontoret i Røldal opent måndag og onsdag.