Held fram med politiske fjernmøte: – Eg kan ikkje seia konkret no kor tid fleire tenester vil opna

Rådmann Ole-Jørgen Jondahl seier Ullensvang kommune kjem til å gjennomføra politiske møter som fjernmøte, inntil vidare.