Hardingfeler laga ved hjelp av 3D-teikningar og fresemaskin

Av

Bruk av 3D-teikningar og fresemaskin gjer produksjonen av hardingfeler raskare og billegare.