– Hardingane må ikkje vera i tvil, me står verkeleg på

Fylkesordføraren har tru på å få parsellutbetringar frå Kyrkjenes mot Bu inn i NTP. – Ein er nøydd til å gjera noko. Hardanger er turistane sin hovudstad i landet, uttalar Jon Askeland.