Minimum fem år til med turistbåtrute

Turistbåtruta i Hardanger skal halda fram også i 2020 og dei komande åra, vedtok Hordaland fylkesutval 6. desember.