Hardangerbonden Ingrid (37) skulle aldri verta bonde, men så vart livet snudd opp ned

Ingrid Sekse tok med seg mann og barn og flytta heim til Sørfjorden. Å ta over garden på Sekse, var ikkje planen. — Men så vart det plutseleg no eller aldri.