Har plan om fast rydding av fjører i Hardanger: – Før ein stor ryddesjau i 2017, låg det eit to meter høgt lag med bos på utsett punkt

Skulen i Ulvik arbeider med å føra elevar tilbake i vidaregåande skule. No vil dei ta tak i utfordringa med all plasten og skrotet som fyller fjørene.