Mann i 50-åra dømt for ruspåverka lærekøyring

Ein mann i 50-åra er i Hardanger tingrett dømt til 75 timar samfunnsstraff med gjennomføringsperiode på 120 dagar for å ha køyrd i ruspåverka tilstand og for utan lovleg tilkomst å ha nytta narkotika.