Tingrettane i Hardanger og Sunnhordland har laga avtale om samanslåing

Sorenskrivarane og dei tillitsvalde ved tingrettane i Hardanger og Sunnhordland ynskjer ein felles tingrett.