Hardanger tingrett: Ønsker å finna fram til ei løysing for parkering under rettsaker i Odda

Hardanger tingrett har spurt kommunen om det er mogleg å komme fram til ei løysing slik at dei slepp å betala parkeringsavgift når ordninga vert innført.