Musikken blømer i Hardanger

Hardanger spelemannslag ynskte gjestene velkomne med opningsframsyninga BLOMEN, ei flott folkemusikalsk reise med lokalt valsaspel som nav.