Unike konsertar står i kø denne veka

Til Hardanger: Lautten Compagney  har valt Hardanger Musikkfest som sin fyrste konsertstad i Norge. Fem konsertar, inklusiv ei utframføring stpr på programmet deira.

Til Hardanger: Lautten Compagney har valt Hardanger Musikkfest som sin fyrste konsertstad i Norge. Fem konsertar, inklusiv ei utframføring stpr på programmet deira. Foto:

Denne veka går startskotet for Hardanger Musikkfest 2017.

DEL

Supertilbod: 5 kr for alt innhald på nett i 5 uker

Det tjuvstartar med Vårt nabolag onsdag. Opnings- og avslutningskonsert er tradisjonen tru i Hardangerhallen. Det vert klassiske tonar og folketonar, nybrot og samanheng. Dessutan både gjenhøyr og urframføringar.

Programmet er klart og billettsalet i gang. Her er det konserttilbod på både små og store arenaer, så det gjeld å sikra seg billett om ein har ynskjer.

Unike godbitar står i kø, og fleire av dei er temmeleg unike tilbod. Som at det nyskapande barokkensemblet Lautten Compagney frå Berlin, gjester Hardanger – og Norge – for fyrste gong.

– Gjennom tretti år har dei, under kunstnarisk leiing av Wolfgang Katschner, begeistra publikum med originale program av høg kvalitet. Med smittande entusiasme og nytbrottprega konsept, har dei omsett og etta det musikalske språket i barokken inn i dagens mangfaldige lydverd, skriv dagleg leiar I HMF, Alf Magnus Reistad, i ei melding.

Under besøket i Hardanger, får publikum høve til å oppleva ensemblet i ei rekkje ulike samanhengar; dei er medverkande i heile fem konsertar. Dei skal spela verk av fleire barokkomponistar, mellom anna den heller ukjende Tarquinio Merula, og den kan hende alt for kjende, Georg Friedrich Händel. På festivalen skal dei og medverka på «Mozart operagalla» med solistar frå̊ Det Norske Solistkor, freistar Reistad, og legg til:

– Dei skal spela fleire verk av den amerikanske minimalisten Philip Glass, og vil og̊ presentera ei urframføring – eit heilt nytt verk, Vintersong, skrive for ensemblet og Tora Augestad, den eine av dei to kunstnarlege leiarane av HMF, av vestlendingen Knut Vaage.

Norske komponistar

Norsk Komponistforening feirar i år 100-årsjubileum. Det vert markert under HMF, ikkje minst takk vera Edvard og Nina Grieg si sterke kopling til Hardanger. Grieg døydde ti år før foreininga vart stifta, men hadde sterk påverknad både på dei som stifta NKF og for alle komponistar som har komme til etter han. Nina Grieg var passivt medlem av NKF. Då foreininga så dagens lys i 1917 hadde norsk musikkliv allereie godt etablerte og internasjonalt anerkjende komponistar, som Grieg og Kjerulf – sjølv om moglegheitene for å bli framført og kjend var mykje meir avgrensa.

HMF feirar jubileet ved å presentera tolv norske komponistar i programmet. Nokre av dei vert rekna som nasjonale ikonar, medan andre kan hende er meir ukjende namn for mange.

– Slik freistar vi også å leva opp til mottoet – NYBROTT – ved å presentera nye namn for publikum, seier Reistad.

Verk av Kristin Bolstad (f. 1981, Voss), Edvard Grieg (1843-1907, Bergen,) Lars Petter Hagen (f. 1985, Ski). Halfdan Kjerulf (1815-1868, Oslo), Håvard Lund (f. 1970, Gildeskål), Ørjan Matre (f. 1979, Bergen), Arne Nordheim (1931-2010, Larvik/Oslo), Synne Skouen (f. 1950, Oslo), Harald Sæverud (1897-1992, Bergen), Lasse Thoresen (f. 1949, Oslo), Knut Vaage (f. 1961, Bergen) og Magnar Åm (f. 1952, Trondheim) vert spelte.

Døgeret rundt

Musikkfesten er ein festival som strekk seg over fem døgn, frå onsdag ettermiddag til måndag føremiddag. Her er tilbod for både morgonfuglar, dagtidfuglar og dei som nyt ettermiddagar og seine kveldar.

Folkemusikken har fått godt spelerom og vert presentert i fleire uttrykksformer, til liks med den klassiske. Ved å pløya nytt musikalsk landskap, gir HMF oss genreoverskridande konsertar og opplevingar.

Artikkeltags