Harald (19) er fjerde generasjon i selskapet der bestefar på 80 har køyrt lastebil i 60 år

Med tre generasjonar på jobb kan Harald Skare Transport skryte av eit aldersspenn fra 19 til 80 år. For Harald (19) var det naturleg å gå inn i familiebedrifta.